Burgemeester Tjapko Poppens

Nieuwjaarstoespraak Tjapko Poppens, 5 januari 2015

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving APV
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene coördinatie en integraliteit beleid
 • Regionale samenwerking
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Vestiging bedrijven

Benoemingen en nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid commissie Financiën Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost (politie), onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Huiselijk Geweld, onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Utrecht, onbezoldigd
 • Voorzitter Nederlandse Brouwers, bezoldigd
 • Voorzitter Wijks Literatuurfonds, onbezoldigd
 • Beschermheer Wijkse Molen, onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Regionale ICT Dienst, onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, onbezoldigd.

Bovenstaand(e) document(en) zijn PDF bestanden

U kunt documenten bekijken met het programma Adobe Acrobat Reader. Indien dit programma nog niet op uw computer is geïnstalleerd dan kunt u dit gratis downloaden