Evaluatie diftar

Vooruitlopend op de evaluatie van diftar in oktober heeft de gemeente enkele inwoners gevraagd naar hun ervaringen.