Evaluatie diftar

Vooruitlopend op de evaluatie van diftar in oktober heeft de gemeente een paar inwoners gevraagd naar hun ervaringen.