Gele kaart aan PMD-kliko

Regelmatig worden er vrachten met PMD-afval (Plastic -, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) uit onze gemeente afgekeurd. Dit komt omdat er teveel afval in zit dat er niet in thuishoort. Dit afval is dan niet meer opnieuw te gebruiken (recyclen). Het afval wordt daarom afgevoerd als restafval en verbrand. Dit is duur en ook slecht voor ons milieu.

Suez wil de kwaliteit van het aangeleverde PMD-afval verhogen. Daarom controleert Suez bij het inzamelen regelmatig of het aangeboden PMD-afval, ook echt bij het PMD-afval hoort.