Overige begrafeniskosten

Scroll de tabel om meer te zien
  Kosten
overschrijven grafrechten €57
het opgraven van een lichaam binnen de wettelijke grafrusttermijn €2.587
het opgraven van lichaam uit een kindergraf binnen de wettelijke grafrusttermijn €1.294
het opgraven van een lichaam na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn €2.069
het opgraven van een lichaam uit een kindergraf na de wettelijke grafrusttermijn €1.035
het opgraven van een asbus of urn uit een particulier graf €199
het verwijderen van een asbus of urn uit een particuliere urnennis in de urnenmuur €177