Overige begrafeniskosten

Vergunning voor: Kosten
het plaatsen gedenkteken €131
het overschrijven grafrechten €63,35
het opgraven van een lichaam binnen de wettelijke grafrusttermijn €2.789
het opgraven van lichaam uit een kindergraf binnen de wettelijke grafrusttermijn €1.396
het opgraven van een lichaam na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn €2.230
het opgraven van een lichaam uit een kindergraf na de wettelijke grafrusttermijn €1.116
het opgraven van een asbus of urn uit een particulier graf €215
het verwijderen van een asbus of urn uit een particuliere urnennis in de urnenmuur €190