Overige begrafeniskosten

U betaalt voor het: Kosten
plaatsen gedenkteken € 136
verwijderen van een gedenkteken door de gemeente € 129
overschrijven grafrechten € 63,50
opgraven van een lichaam binnen de wettelijke grafrusttermijn € 2.887
opgraven van lichaam uit een kindergraf binnen de wettelijke grafrusttermijn € 1.445
opgraven van een lichaam na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn €2.308
opgraven van een lichaam uit een kindergraf na de wettelijke grafrusttermijn € 1.155
opgraven van een asbus of urn uit een particulier graf € 223
verwijderen van een asbus of urn uit een particuliere urnennis in de urnenmuur € 197