Overige begrafeniskosten

U betaalt voor het: Kosten
overschrijven grafrechten € 57
opgraven van een lichaam binnen de wettelijke grafrusttermijn € 2.636
opgraven van lichaam uit een kindergraf binnen de wettelijke grafrusttermijn € 1.319
opgraven van een lichaam na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn € 2.108
opgraven van een lichaam uit een kindergraf na de wettelijke grafrusttermijn € 1.055
opgraven van een asbus of urn uit een particulier graf € 203
verwijderen van een asbus of urn uit een particuliere urnennis in de urnenmuur € 180