Informatieverzoek Wob

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft aan dat u de gemeente om informatie mag vragen over het beleid. (de voorbereiding of uitvoering van het beleid).

De informatie die u wilt opvragen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan gaan om:

 • documenten
 • geluidsbanden
 • foto's
 • video's

Iedereen mag een Wob-verzoek doen

Maar de gemeente hoeft niet alle documenten met u te delen. Uitzonderingen op de documenten die openbaar zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privĂ©leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Andere redenen: 

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Wilt u een Wob-verzoek indienen? 

Het indienen van een Wob-verzoek mag alleen via de post (dus niet via de mail of fax). Stuur uw Wob-verzoek naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
Team Mens en Middelen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

U ontvangt binnen 4 weken, nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, bericht van ons. Deze periode kunnen wij een keer verlengen met 4 weken.

In een Wob-verzoek zet u: 

 • Waarover u informatie wilt hebben.
 • Welke documenten u wilt bekijken.
 • Hoe u de documenten wilt bekijken of ontvangen.

U hoeft niet te laten waarom u de informatie wilt ontvangen.