Legesverordening en tarieventabel (belastingen) 2021

Voor sommige producten of diensten van de gemeente moet u kosten (leges) betalen

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 de legesverordeningen en de bijbehorende tarieventabellen 2021 vast.

In onderstaande verordeningen leest u om welke producten en diensten het gaat en hoeveel u moet betalen.