Legesverordening en tarieventabel (belastingen) 2022

Voor sommige producten of diensten van de gemeente moet u kosten (leges) betalen

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering van 14 december 2021 de legesverordeningen en de bijbehorende tarieventabellen 2022 vast.

In onderstaande verordeningen leest u om welke producten en diensten het gaat en hoeveel u moet betalen.