Legesverordening en tarieventabel (belastingen) 2023

Voor sommige producten of diensten van de gemeente moet u kosten (leges) betalen

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering van 13 december 2022 de legesverordeningen en de bijbehorende tarieventabellen 2023 vast.

In onderstaande verordeningen leest u om welke producten en diensten het gaat en hoeveel u moet betalen.

Legesverordening en tarieventabel 2023 Kosten begraven en grafrechten 2023 Verordening marktgelden 2023 Onroerende zaakbelasting (OZB) 2023 Verordening precariobelasting 2023 Verordening reinigingsheffingen 2023 Verordening rioolheffing 2023 Verordening toeristenbelasting 2023