Stukken ter inzage

Omgevingsvergunning voor de oprichting van een inrichting met covergisting en digestaatverwerking

Provincie Utrecht, Wabo, ontwerpbesluit tot afwijzing van het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 van Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V.  - Graaf van Lynden van Sandenburgweg nabij 8b te Cothen

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 geregistreerd onder nummer Z/16/568349 – 603674 van Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug B.V. niet in te trekken.

De omgevingsvergunning van 30 maart 2017 is verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de oprichting van een inrichting met covergisting en digestaatverwerking.

De omgevingsvergunning is verleend voor de aspecten bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieu. Van Hoof Advies heeft ons verzocht de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 in te trekken.

Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z-INTW-2021-2447.

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van vrijdag 19 november 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of e-mail: info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via e-mail: info@rudutrecht.nl of via telefoonnummer 030-7023300. Vermeld hierbij het kenmerk Z-INTW-2021-2447. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30, op werkdagen van 8.30-12.30 uur, op woensdag van 8.30-19.00 uur, telefoon 0343-595595.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of e-mail: info@rudutrecht.nl. Vermeld hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via de website van OverheidNL op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Intrekkingsverzoek Van Hoof Advies (pdf, 713 KB) Ontwerpbesluit afwijzing intrekking (pdf, 173 KB)