De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wob geeft aan dat u de gemeente om informatie mag vragen over het beleid. (de voorbereiding of uitvoering van het beleid).

De informatie die u wilt opvragen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan gaan om:

  • documenten
  • geluidsbanden
  • foto's
  • video's