Afdeling Dienstverlening

Afdelingshoofd mevr. Annelies Doornbosch

De afdeling Dienstverlening (DVL) is het eerste aanspreekpunt van de gemeente Wijk bij Duurstede voor tal van producten en diensten voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Front- en midoffice, coördinator: mevr. Anneke Thomassen

 • receptie/telefonie
 • afgifte van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen
 • vestiging in deze gemeente, verhuizing binnen de gemeente en vertrek naar het buitenland
 • afgifte van uittreksels en verklaringen uit de Basisregistratie personen (BRP) en Burgerlijke Stand
 • aangifte van geboorte, erkenning, overlijden, ondertrouw, huwelijk en partnerschapsregistratie
 • aanvraag verklaringen omtrent het gedrag
 • verkiezingen
 • naturalisatie en naamswijziging
 • coördinatie multifunctioneel gebruik gemeentehuis
 • begraafplaatsadministratie (uitgifte graven en plaatsen urnen)
 • aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten
 • aanvragen parkeervergunningen binnenstad
 • inzage bestemmingsplannen
 • diverse APV-vergunningen
 • loket gevonden/verloren voorwerpen

Backoffice, coördinator dhr. Steven Meeusen

 • aanvragen omgevingsvergunningen
 • sloopmeldingen
 • meldingen brandveilig gebruik
 • monumentenzorg en archeologie
 • milieubeheer
 • beoordelen bodemonderzoeken
 • verstrekken bodeminformatie
 • meldingen in het kader van milieuwetgeving
 • aanvragen in het kader van de Drank- en Horecawet
 • aanvragen huisvestingsvergunningen
 • aanvragen urgentieverklaringen woningzoekenden
 • huisnummering en straatnaamgeving
 • leerplicht, Regionale Meld- en Coödinatiefuncite (RMC) en leerplichtadministratie
 • leerlingenvervoer
 • aanvragen exploitatievergunningen

Handhaving, coördinator: mevr. Annelies Doornbosch

 • Verzoeken tot handhaving
 • Toezicht en handhaving op bouw en strijdig gebruik
 • Toezicht en handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening en horeca
 • Handhaving Kinderopvang
 • Handhaving op grond van brandveiligheid