De gemeenteraad

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die Wijk bij Duurstede aangaan. Als inwoner van de Wijk bij Duurstede kiest u de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid. En controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.

Flyer Wat doet de gemeenteraad?

Leden van de gemeenteraad

De gemeenteraad in Wijk bij Duurstede bestaat uit 19 leden. Ze komen uit 8 verschillende politieke partijen. Wilt u weten welke partijen in de gemeenteraad zitten? En hoeveel zetels zij hebben? Kijk dan op de pagina Kennismaken met de gemeenteraad. U vindt hier ook persoonlijk stukjes van raadsleden. 

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten?

Eén keer in de twee weken (behalve tijdens schoolvakanties)  vergadert de gemeenteraad. Bijna altijd op dinsdagavond. Deze avond heet de Avond van de Raad.  In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Deze besluiten worden voorbereid tijdens voorbesprekingen. Tijdens de voorbespreking kunnen inwoners en bedrijven over het onderwerp van de bespreking hun mening geven.

Flyer hoe neemt de gemeenteraad besluiten?

Alle raadsvergaderingen vinden plaats in het Huis van de Gemeente (Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede). Een enkele keer wordt er op locatie vergaderd. Als dit het geval is wordt dat altijd van tevoren vermeld.

Waar vergadert de gemeenteraad over?

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad? Dat staat in deze kalender. Wij kondigen dit ook aan op Twitter, Facebook en de gemeentelijke website. Ook verschijnt er informatie op de gemeentepagina in ‘het Groentje’.

Wilt u onze vergaderkalender op uw eigen computer, laptop, tablet en/of telefoon hebben? Dan kunt u het programma downloaden via de diverse app-stores.

De gemeenteraad vergadert over diverse onderwerpen. Raadsleden hebben meestal een eigen terrein waar hun belangstelling naar uit gaat. Zo zijn er raadsleden die gaan over:

  • Het Sociaal Domein (bijvoorbeeld over onderwijs, subsidies, werk & inkomen, integratie, jeugdhulp)
  • Het Bestuur (bijvoorbeeld over gemeenschappelijke regelingen, begroting en de jaarrekening)
  • Ruimte (bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, het bouwen van huizen en over duurzaamheid)