Contact met de gemeenteraad

De raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden. Ook kunt u de griffie vragen hoe u de raadsleden iets mee kunt geven of uw mening kenbaar kunt maken (inspreken). Stuur een e-mail naar mvanesterik@wijkbijduurstede.nl of naar avanwees@wijkbijduurstede.nl. Of bel naar 0343-595595 en vraag naar de griffie.

Inspreken

De gemeenteraad toespreken over een onderwerp kan tijdens een Avond van de Raad. U kunt spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Maar tijdens de raadsvergadering is er ook ruimte om in te spreken over andere onderwerpen. Wilt u inspreken over een onderwerp waar de raad in de voorbesprekingsronde over praat? Dan kunt u dat het best op dát moment doen. In deze ronde verzamelen de raads- en steunfractieleden informatie. Uw bijdrage heeft in deze fase het meeste nut. Als u uw bijdrage op papier zet en afgeeft aan degene die de voorzitter ondersteunt wordt deze gekopieerd en uitgedeeld aan de deelnemers aan de voorbesprekingsronde. Luistert u liever naar het debat over de onderwerpen? Kom dan naar de raadsvergadering. Ook hier kunt u inspreken.

Aanmelden om in te spreken

Vooraf aanmelden dat u wilt inspreken bij een voorbespreking of raadsvergadering is noodzakelijk. U kunt u aanmelden bij de raadsgriffier Marcella van Esterik. Dat kan door een e-mail te sturen naar mvanesterik@wijkbijduurstede.nl. Bellen kan ook naar 0343-595595; vraag naar de griffier.