Contact met de gemeenteraad en uw mening geven

Uw contact met de gemeenteraad

U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over de gemeenteraad. Over de vergaderingen van de gemeenteraad en uw eigen ideeën die u onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

De mensen van de griffie ondersteunen de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden en onderhoudt contacten met inwoners en bedrijven in onze gemeente.  U kunt een mail sturen naar griffie@wijkbijduurstede.nl of bellen naar 0343-595 696.

Flyer Praat met de raad

Uw mening geven aan de gemeenteraad 

Uw mening geven over onderwerpen op de agenda staan

Elke dinsdag één keer per twee weken kunt u de gemeenteraad laten weten hoe u over onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad denkt tijdens de Voorbespreking.

Wilt u iets meegeven over een onderwerp dat voor de voorbespreking op de agenda staat?

Dan kunt u dat het beste op dit moment doen. De gemeenteraad verzamelt op dat moment alle informatie die nodig is voor het onderwerp waarvoor een later besluit moet worden genomen.  Neem hiervoor contact op met de griffie.

Bekijk de vergaderkalender voor de onderwerpen die op de agenda staan.

Uw idee, wens of probleem onder de aandacht van de gemeenteraad brengen?

Inwoners en organisaties krijgen zelf ook ruimte om ideeën, wensen en problemen aan de gemeenteraad voor te leggen. Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Dat kan! Neem hiervoor contact op met de griffie. 

Andere manieren om in contact te komen met de gemeenteraad

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u zelf een voorstel op de agenda van de gemeenteraad zetten. Tijdens een Avond van de Raad gaat u hierover in gesprek met de raadscommissieleden. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over uw voorstel.

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad?

Stuur dan een e-mail naar griffie@wijkbijduurstede.nl of een brief naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede.

Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad en wordt daarmee openbaar.

Petitie

Heeft u een verzoek namens meerdere inwoners? Dan kunt u een petitie aanbieden. Neem hiervoor contact op met de griffie.