Hoe vergadert de gemeenteraad?

Eén keer in de drie weken (behalve in de vakantietijd) vergadert de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Deze vergaderingen vinden vrijwel altijd plaats op dinsdagavond. Wij noemen deze vergaderavond: Avond van de Raad. Tijdens deze avond wordt eerst een aantal voorbesprekingen gehouden. Daarna vindt de officiële raadsvergadering plaats. Alle raadsvergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis (Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede). Een enkele keer wordt er op locatie vergaderd. Als dit het geval is wordt dat altijd van tevoren vermeld. Kijk hier voor de vergaderdata van de raad.

In de raadsvergadering worden besluiten genomen over voorstellen die het college van burgemeester en wethouders, werkgroepen, of fracties van de raad hebben gemaakt. Voordat er een besluit wordt genomen moeten raadsleden zich natuurlijk eerst een mening kunnen vormen over zo’n besluit. En daarvoor hebben ze weer informatie nodig. Er zijn drie stappen voordat een besluit wordt genomen:

  • informatie (ook wel beeldvorming genoemd)
  • het vormen van een mening (ook wel oordeelsvorming genoemd)
  • besluitvorming

Om besluiten te nemen is het nodig een officiële raadsvergadering bijeen te roepen. Voor de beeldvorming en de oordeelsvorming is dit niet nodig. Daarvoor worden voorbesprekingen gehouden. In Wijk bij Duurstede vindt de eerste stap, die van de beeldvorming dan ook niet plaats in de officiële raadsvergadering. En de oordeelsvorming (het vormen van een mening) vaak ook niet.

Kijk hier voor meer raadsinformatie zoals bijvoorbeeld schriftelijke vragen en antwoorden op schriftelijke vragen, verslagen van raadsvergaderingen, raadsmemo's, raadsbesluiten, agenda voor de raadsvergaderingen enzovoort. U vindt de informatie onder het kopje 'documenten'.