Wat doet de gemeenteraad?

  • De gemeenteraad bepaalt de (hoofd)lijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting.
  • De gemeenteraad stelt ook verordeningen (gemeentelijke wetten) vast.
  • De gemeenteraad kan een voorstel van het college goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Ook kan de gemeenteraad zelf het initiatief nemen om een voorstel te maken.
  • De gemeenteraad kan met een motie invloed uitoefenen op het beleid. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Na het debat over het onderwerp wordt er over de motie gestemd. Neemt een meerderheid van de raad de motie aan? De motie wordt meestal uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente. Dat is het college van burgemeester en wethouders.
  • De gemeenteraad controleert of het college het beleid goed uitvoert en of de afgesproken doelstellingen worden gehaald.