Wethouder Hans Marchal, PCG

Hans Marchal

Contact 

Spreekuur Hans Marchal

Wethouder Hans Marchal houdt eenmaal per 14 dagen spreekuur in het gemeentehuis. Het kan dan gaan over Ruimtelijke Ordening, Beheer, Handhaving en/of Milieu/Duurzaamheid.

Voor het spreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0343-595515. Vermeld het onderwerp dat u met hem wilt bespreken. Dan kan de wethouder zich op het gesprek voorbereiden. Heeft u over het te bespreken onderwerp nog geen informatie ingewonnen hebben bij de verantwoordelijke afdeling? Doe dit dan eerst.

Portefeuille

 • Financieel beleid, belastingen en onroerend goed
 • Milieu, energie, duurzaamheid en natuurontwikkeling
 • Beheer openbaar groen, wegen, water, bruggen en vastgoed
 • Ruimtelijke ordening (inclusief handhaving)
 • Afvalverwerking en riolering
 • Wijkgericht werken (beheer openbare ruimte)

Nevenfuncties

Al deze nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) Wijk bij Duurstede
 • Bestuurslid Hervormd-Gereformeerd Comité Doorn
 • Penningmeester Stichting Fonds van den Heuvel-Maljers

Uit hoofde van zijn functie als wethouder

Al deze nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 • Lid AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid DB Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering (AVU)
 • Lid bestuurlijk Platform Winnet
 • Lid Gebiedscommissie Kromme Rijnstreek
 • Lid Stuurgroep Uiterwaarden Nederrijn
 • Lid DB St. Kromme Rijnstreek
 • Lid Bestuurlijk Overleg Dijkversterking Centraal Holland
 • Lid Algemeen Bestuur GR Belastingsamenwerking Rivierenland
 • Voorzitter regiocommissie Kromme Rijnstreek en lid van de Gebiedsraad O-gen