Iris Meerts, burgemeester

Burgemeester Iris Meerts

Contact

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving APV
 • Algemene co√∂rdinatie en integraliteit beleid
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Regionale samenwerking en externe relaties en betrekkingen
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering

Uit hoofde van haar functie als burgemeester

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost (politie), onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur RAZU Regionaal Archief Zuid-Utrecht (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur RID Regionale ICT-Dienst Utrecht (onbezoldigd)
 • Lid Taskforce Digitale Veiligheid (onbezoldigd)
 • Beschermvrouwe molen Rijn en Lek (onbezoldigd)