Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Wethouder Jeroen Brouwer, SP

Foto van wethouder Jeroen Brouwer

Contact

Portefeuille

  • Grondbeleid
  • Sport
  • Volkshuisvesting en woningbouw
  • Economische zaken
  • Participatiewet
  • Verkeer en vervoer
  • Vestiging bedrijven

Nevenfuncties

Uit hoofde van zijn functie als wethouder

Al deze nevenfuncties zijn onbezoldigd.

  • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GR RDWI Kromme Rijn en Heuvelrug
  • Lid Stuurgroep Regiotaxi Eemland-Heuvelrug