Registers College van burgemeester en wethouders

Register nevenfuncties

Artikel 5 van de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” bepaalt dat de gemeentesecretaris een register aanlegt en beheert waarin door de leden van het college aangeleverde informatie staat over de (neven)functies die zij vervullen. De informatie betreft in ieder geval:

 • (a) de omschrijving van de (neven)functie
 • (b) de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht
 • (c) of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het ambt van wethouder of burgemeester en
 • (d) of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

Op de website staat bij ieder collegelid een opsomming van nevenfuncties.

Register geschenken

Artikel 10 van de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” bepaalt dat de gemeentesecretaris een register aanlegt waarin vermeld staan welke geschenken door de leden van het college aanvaard zijn die een geschatte waarden hebben van meer dan € 75. In het register wordt aangegeven welke bestemming de gemeente aan het geschenk gegeven heeft.

 • datum: --
 • collegelid: --
 • geschenk: --
 • bestemming: --

Register activiteiten voor rekening van derden

Artikel 11 van de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” bepaalt dat deelname door een lid van het college aan activiteiten voor rekening van anderen dan de gemeente, een verbonden partij of een beroepsvereniging met een  tegenwaarde van meer dan € 75 openbaar wordt gemaakt. Hierbij wordt ook aangegeven wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • datum: 18-06-2019
 • collegelid: Hans Marchal
 • activiteit: Masterclass 'Omdenken'. De wethouder spreekt tijdens deze Masterclass 'Omdenken'
  en mag daarna kosteloos deelnemen aan de andere onderdelen van het programma.
 • Kosten voor rekening van: DenkProducties

Register buitenlandse reizen

Artikel 12 van de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” bepaalt dat de gemeentesecretaris een register aanlegt en beheert waarin de door de leden van het college ondernomen buitenlandse reizen worden vermeld die voor rekening van anderen komen. Daarbij wordt in ieder geval het doel, de bestemming, de duur en de kosten van de reis vermeld.

 • datum: --
 • collegelid: --
 • doel: --
 • bestemming: --
 • duur: --
 • kosten: --