Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Burgemeester Tjapko Poppens

Burgemeester Tjapko Poppens, fotograaf Ankie Meutgeert

Contact

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving APV
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Algemene coördinatie en integraliteit beleid
 • Regionale samenwerking
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen

Benoemingen en nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Brouwers, bezoldigd
 • Voorzitter Overlegplatform Bouwregelgeving, onbezoldigd
 • Voorzitter VVD Regio Midden Nederland, onbezoldigd
 • Ambassador Wageningen Universiteit & Research, onbezoldigd
 • Lid Commissie van Advies WSV Ceres, onbezoldigd

Uit hoofde van zijn functie als burgemeester

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Commissie Financiën Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost (politie), onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Utrecht, onbezoldigd
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht, onbezoldigd
 • Voorzitter LEADER Heuvelrug & Kromme Rijn, onbezoldigd
 • Vice-voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale ICT Dienst, onbezoldigd
 • Beschermheer Wijkse Molen, onbezoldigd
 • Voorzitter Wijks Literatuurfonds, onbezoldigd