Wethouder Wil Kosterman, GroenLinks

Wil Kosterman

Contact

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Wmo en jeugd
 • Kunst en cultuur, archeologie en monumenten
 • Stadspromotie en versterking binnenstad
 • Recreatie, toerisme, evenementenbeleid en toeristische havens
 • Regisseren op meedoen, meedenken en meesturen

Nevenfuncties

 • BABS gemeente Wijk bij Duurstede, onbezoldigd

Uit hoofde van haar functie als wethouder

Al deze nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 • Lid Dagelijks Bestuur (tevens plaatsvervangend voorzitter) en lid van het Algemeen Bestuur RDWI Kromme Rijn en Heuvelrug
 • Lid Algemeen Bestuur GR GGD regio Utrecht
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Jeugd, SAVE en Veilig Thuis/Breed Wethouders Overleg Jeugd provincie Utrecht
 • Lid programmaraad Kennisplatform Utrecht Sociaal
 • Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zuid West Utrecht, MooiSticht
 • Lid Raad van 15 ZonMw
 • Voorzitter bestuurstafel Sociaal Domein Zuid Oost Utrecht