Vooroverleg

Hoe kan team bouwen uw helpen?

Twijfelt u:

  • Of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan?
  • Of voldoet aan de redelijke eisen van welstand?

Dien dan eerst een principeaanvraag in of maak een afspraak voor een vooroverleg.

Het vooroverleg is een informeel en informatief gesprek

  • Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen van tevoren te bespreken. In het vooroverleg laat team bouwen u weten of uw plan kans maakt op een vergunning.
  • U bent niet verplicht om een vooroverleg te houden. Wel kan het voor veel duidelijkheid zorgen. 

Zorg dat u uw bouwplan zo duidelijk mogelijk presenteert

Gebruik:

  • tekeningen met afmetingen
  • eventueel foto’s
  • adressen van woningen waar al eenzelfde bouwwerk, zoals u die wenst, is gebouwd.
Maak een afspraak voor een vooroverleg