Hans Oldenboom

Foto Hans Oldenboom

Mijn naam is Hans Oldenboom. Ik ben reeds vele jaren in eerste echt verbonden. Samen hebben wij twee dochters, een schoonzoon en twee kleindochters. De oudste dochter heb ik als ”babs”  (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) zelf mogen trouwen .

Ik reken het mij altijd tot een zekere eer, wanneer ik als ”babs” een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap mag voltrekken, ook vanwege het gevoel een klein beetje te mogen meewerken aan de realisering van datgene waarvoor ’die mensen’ komen en naartoe hebben geleefd: HUN GELUK.

Het leuke van dit ambt baseer ik op twee aspecten: het voorgesprek en de ceremonie. Een voorgesprek verdeel ik in drie onderdelen : doornemen van het aangifteformulier, bespreking van de ceremonie en een uitgebreide vraagstelling. Het is altijd weer spannend om te ontdekken dat je steeds te maken krijgt met mensen met zeer uiteenlopende interesse(s) , achtergrond(en) en wensen. De ceremonie onderstreept de bevestiging van de verbintenis o.m. blijkend uit de toespraak, de aanwezigheid van getuigen en de (vaak grote) schare aan bruiloftsgasten .