Naamskeuze

Welke achternaam krijgt uw kind?

Bij uw eerste kind is het mogelijk om voor de achternaam van de biologische moeder, de meemoeder of de vader te kiezen.

 • De naamskeuze legt u samen persoonlijk vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan niet door 1 van u beiden of schriftelijk worden gedaan.
 • De gekozen achternaam geldt ook voor al jullie volgende kinderen.
 • De naamskeuze legt vast voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte.

Moet u uw kind eerst nog erkennen?

Bij de erkenning is het mogelijk om de achternaam van uw kind kiezen.

Het is ook mogelijk om voor naamskeuze te kiezen bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Doet u geen naamskeuze of heeft u dit niet op tijd gedaan?

Uw kind krijgt automatisch een achternaam wanneer u niet kiest. 

Welke achternaam dit is, hangt van uw persoonlijk situatie af. Hieronder leest u per situatie, welke achternaam uw kind krijgt.

Het eerste kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.

Wilt u uw eerste kind de achternaam van de moeder te geven?

 • Geef dit voor of tijdens de geboorteaangifte door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.
 • De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van de volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Bent u getrouwd of heeft u samen een geregistreerd partnerschap?

 • Is de zaaddonor onbekend en levert u een verklaring van de Stichting Donorgegevens aan? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de meemoeder. Dit is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder.
 • Alle kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wilt u uw eerste kind de achternaam van de biologische moeder (de moeder die gebaard heeft) geven?

 • Geef dit voor of tijdens de geboorteaangifte door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.
 • De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van de volgende kinderen uit dezelfde relatie.

 • Bij de erkenning kunt u kiezen welke achternaam uw kind krijgt.
 • De biologische moeder moet persoonlijk toestemming geven voor de naamskeuze bij jullie eerste kind.
 • De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder.
 • De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Uw kind krijgt automatisch de naam van de biologische moeder.

Erkent de meemoeder het kind?

 • U kunt ervoor kiezen dat het kind haar achternaam krijgt
 • De biologische moeder moet hiervoor toestemming geven.

U mag de achternaam van uw kinderen nog 1 keer veranderen in die van de andere ouder

Dit mag als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Dan kunt u de naam van uw kind nog 1 keer veranderen naar de achternaam van de andere ouder.

Kunt u de naam van uw kind door omstandigheden niet wijzigen?

U woont bijvoorbeeld in een land waar u de naam niet zelf mag kiezen. U heeft maximaal 2 jaar de tijd om dit in Nederland te regelen.

Als uw kind wordt geboren is er altijd een moeder.

Het moederschap eindigt alleen door adoptie

Bij de adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Deze keuze doet u bij de rechter. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als jullie eerste kind.

 • U, als ouders, moet samen aanwezig zijn bij de naamskeuze.
 • U neemt allebei uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft de achternaam van uw (ongeboren) kind door bij de gemeente.

Is uw kind 16 jaar of ouder?

Dan legt uw kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.