Besluit uitschrijving uit de Basis-registratie Personen

Uit onderzoek van team Dienstverlening blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP mag het college een persoon uitschrijven als het adres onbekend is. Het college heeft besloten om deze personen uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staan zij officieel niet meer op een adres in Nederland ingeschreven.

 • Naam: J.W.S. Schulz
 • Adres: Vechtsteen 43, 3961 XD Wijk bij Duurstede
 • Datum verzending besluit: 22 november 2021
 • Naam: B.E. Petersen
 • Adres: Karolingersweg 87, 3962 AC Wijk bij Duurstede
 • Datum verzending besluit: 24 november 2021
 • Naam: J.P.H. Hartkamp             
 • Adres: Langbroekseweg 11b, 3962 EH Wijk bij Duurstede
 • Datum verzending besluit: 3 november 2021
 • Naam: M.J. Rokven
 • Adres: Ossenwaard 2c, 3945 PG Cothen
 • Datum verzending besluit: 26 oktober 2021
 • Naam: J. Yang 
 • Adres: Zandweg 48, 3962 EC Wijk bij Duurstede
 • Datum verzending besluit: 20 oktober 2021

Staat uw naam hierboven genoemd?

Of weet u waar bovenstaande personen verblijven?

Neem dan contact op met team Dienstverlening.

Bel met 0343-595 595 Of mail naar: info@wijkbijduurstede.nl

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken bij het college. U heeft zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag nadat dit besluit is verstuurd (de verzenddatum).  

Wat moet er in het bezwaar staan?

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • de omschrijving van het besluit waar u tegen bezwaar maakt.
  Als het mogelijk is, stuurt u ook een kopie van dit besluit mee.
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
Juridische zaken
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Het maken van bezwaar stelt de werking van het besluit niet uit.

Wilt u uitstel?

Vraag dan tegelijk met indienen van het bezwaar uitstel (een voorlopige voorziening) aan bij de voorzieningenrechter.  

Wat moet er in het verzoek staan?

 • uw naam en adres
 • een duidelijke motivatie waarom het voor u belangrijk is dat de rechter snel oordeelt
 • wat er volgens u in de voorlopige voorziening moet staan.
  Bijvoorbeeld uitstel van de werking van het besluit.

Stuur uw verzoek naar:

Rechtbank Midden-Nederland
Sector bestuursrecht – voorzieningenrechter
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Houd er rekening mee dat u bij de rechtbank kosten (griffierecht) moet betalen.