Wethouder Henk Vreeswijk - PCG

Foto van wethouder Henk Vreeswijk

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

Portefeuille

  • Milieu, energie, duurzaamheid en natuurontwikkeling
  • Beheer openbaar groen, wegen, water, bruggen en vastgoed
  • Ruimtelijke ordening (inclusief handhaving)
  • Afvalverwerking en riolering
  • Wijkgericht werken (beheer openbare ruimte)
  • FinanciĆ«n

 

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

  • Lid Algemeen Bestuur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)
  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)