Wethouder Wil Kosterman - GroenLinks

Foto van wethouder Wil Kosterman

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Wmo en jeugd
 • Kunst en cultuur, archeologie en monumenten
 • Recreatie, toerisme, stadspromotie, evenementenbeleid
  en toeristische havens
 • Regisseren op meedoen, meedenken en meesturen

Nevenfuncties 

Onbetaald:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Wijk bij Duurstede 

Uit hoofde van haar functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid Dagelijks Bestuur (ook plaatsvervangend voorzitter) Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Jeugd, SAVE en Veilig Thuis/Breed Wethouders Overleg Jeugd provincie Utrecht
 • Lid programmaraad Kennisplatform Utrecht Sociaal
 • Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zuid West Utrecht (MooiSticht)
 • Lid Raad van 15 ZonMw
 • Voorzitter bestuurstafel Sociaal Domein Zuid Oost Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)