Brief van wethouder Balemans aan de ondernemers (19 februari 2021)

Brief van wethouder Balemans aan de ondernemers (19 februari 2021)

Wethouder Eric Balemans steekt alle ondernemers in onze gemeente namens het college een hart onder de riem. Hij heeft hiervoor een brief opgesteld. Ondernemersverenigingen verspreiden deze brief onder hun leden. Niet alle ondernemers zijn echter bij zo’n vereniging aangesloten en zouden de brief dus niet ontvangen. Daarom publiceren we hem hier ook.

Beste winkeliers, horecaondernemers en ondernemers met contactberoepen,  

De mededeling dat de lockdown in elk geval tot 2 maart duurt, kwam hard aan. Uw broodnodige inkomsten vallen nu nóg langer deels of geheel weg. Als college beseffen wij dat uw situatie hierdoor verder achteruit is gegaan. Laten we hopen dat u niet moet besluiten te stoppen met uw bedrijf. En dat u het nog even vol kunt houden, hoe moeilijk het ook is.

De steunmaatregelen geven onvoldoende financiële ruimte 

We hebben al met veel ondernemers contact gehad. Vaak hoorden we, dat het niet of nauwelijks lukt voldoende steun uit de regelingen te krijgen. Vooral bij de contactberoepen en de winkeliers is de nood erg hoog. De TVL- en TOZO-regeling dragen niet voldoende bij om de lasten te dekken. We leven erg met u mee.

Nog liever dan steun wilt u allen snel weer open

Natuurlijk begrijpen we deze wens, maar wij kunnen de landelijke maatregelen niet veranderen. Wel vragen we zoveel als kan in de regio en landelijk aandacht voor uw situatie. We verkennen ook samen met onze buurgemeenten welke mogelijkheden er zijn voor onze ondernemers.

Binnenkort start een nieuwe regeling, die u mogelijk wel wat steunt

Binnenkort start de TONK-regeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Aanvragen van de TONK kan naar verwachting vanaf 1 maart bij de Regionale Sociale Dienst (RSD). De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen.

U kent vast de andere regelingen die er zijn

Ze bestaan inmiddels al langere tijd. Heeft u ze nog niet bekeken? Onderaan deze brief staan de websites waar u meer informatie hierover vindt, die u mogelijk helpt.

Wilt u met ons praten?

Misschien helpt het u iets, als u van gedachten kunt wisselen. Of uw zorgen kwijt kunt. Laat dat dan weten via Marius Zweedijk. Hij is beleidsadviseur Economische Zaken bij de gemeente. U bereikt hem via email: m.zweedijk@wijkbijduurstede.nl. Of bel hem: 0343 - 595 528.

We hopen dat door de vaccinaties er snel meer mogelijk is

Straks krijgt ieder een uitnodiging voor een vaccinatie. We zien ernaar uit dat u hierdoor snel weer uw bedrijf kunt openen. Ik hoop dat u het nog volhoudt en wens u veel sterkte toe in de komende tijd!

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Eric Balemans
Wethouder Economische Zaken