Brief van wethouder Balemans aan de ondernemers (23 maart 2020)

Wethouder Eric Balemans heeft een brief geschreven aan alle ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Hieronder leest u de brief.

Beste ondernemer,

Allemaal zijn we diep geraakt door de heftige en verstrekkende gevolgen die de uitbraak van het Coronavirus heeft voor ons leven. Het zorgpersoneel zet alles op alles om het virus medisch te bestrijden en de zieken te genezen. De regering heeft stevige en noodzakelijke maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook ondernemers worden hard getroffen door al deze maatregelen. Ik hoor veel verhalen van ondernemers en zie ook wat het met u  doet. Voor u  zijn het bijzonder moeilijke tijden. Naast zorg over uw gezondheid en die van uw  naasten, is er zorg over de continuïteit van uw onderneming. Tegelijkertijd zien we dat ondernemers veel nieuwe initiatieven nemen om mensen te helpen en om de onderneming overeind te houden. Het college heeft daar grote waardering voor.

De regering heeft inmiddels al verschillende maatregelen genomen om u te ondersteunen in deze extreem moeilijke tijden. Samen met de regering doet de gemeente Wijk bij Duurstede er alles aan om de gevolgen van de coronacrisis voor u zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn hard aan het werk om de uitvoering van de economische maatregelen van de regering ook te realiseren. Verder kijken we of er naast de landelijke maatregelen ook specifieke eigen Wijkse maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn.

Iedere dag is weer anders en ook de maatregelen die worden genomen, volgen elkaar zeer snel op. Dat betekent dat het delen van de goede en de meest actuele informatie van groot belang is. Verderop in deze brief treft u een overzicht aan van de tot op heden genomen maatregelen en websites, waar u kunt aankloppen voor hulp en/of meer informatie.

Landelijke maatregelen

De afgelopen week nam de regering, samengevat, de volgende maatregelen voor de ondernemers:

  • Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling versoepelt de mogelijkheden voor werktijdverkorting.
  • De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting geldt dit vanaf 1 juli 2020. Voor de andere belastingen geldt dit vanaf 1 juni 2020.
  • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers. Deze regeling heeft tijdelijk soepelere voorwaarden en wordt sneller verstrekt dan de bestaande regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).
  • Verruiming van de Borgstelling MKB kredieten (BMKB-C). Deze maatregel zorgt dat bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld kunnen lenen van de banken.
  • Uitstel van betalen van verschillende belastingen zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

Lokale maatregelen

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft met haar partners een aantal specifieke maatregelen genomen voor u als ondernemers en ZZP’ers. Daarnaast is er een aantal instanties waar u zelf contact mee kunt leggen om gebruik te maken van de landelijke en lokale maatregelen.

  • Alle ondernemers en ZZP’ers in Wijk bij Duurstede kunnen uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, reclame- en precariobelasting). Datzelfde geldt voor alle invorderingen die op deze heffingen betrekking hebben. Dit uitstel geldt in eerste instantie tot  31 augustus 2020. Het uitstel kunt u aanvragen bij de BSR (Belasting samenwerking Rivierenland).
  • Voor inkomensondersteuning voor ZZP’ers of MKB’ers en voor een lening voor bedrijfskapitaal draagt de Regionale Sociale Dienst (RSD) zorg. De RSD is te bereiken op het speciale telefoonnummer: 030–69 29 455 of kijk op de website van de RSD.
  • Ook de Kamer van Koophandel (KvK) geeft informatie over de regelingen voor ondernemers en ZZP’ers. 
  • De maatregelen van de regering en verdere informatie zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Moch u ondanks de bovengenoemde contactgegevens het moeilijk vinden om uw weg te vinden in deze hectische tijd of heeft u suggesties? U  kunt dan contact opnemen met Marius Zweedijk  van de gemeente via m.zweedijk@wijkbijduurstede.nl of via telefoonnummer 0343-595 528.

Kijk ook op onze website. Hierop staat al het nieuws voor ondernemers op het Ondernemersloket. Er komt vandaag ook een speciale pagina voor ondernemers op onze hoofdpagina.
Omdat er dagelijks nieuwe ontwikkelingen zijn, bekijken we de komende dagen of en welke extra lokale en regionale maatregelen nodig zijn om u als ondernemers, MKB’ers en ZZP’ers, zo goed mogelijk te helpen om door deze crisis heen te komen. Als we al onze krachten bundelen, slaan we ons er doorheen. Wij doen ons uiterste best voor u. Laten we elkaar steunen en letten op de mensen die het nodig hebben.

Ik wens u namens het gemeentebestuur heel veel sterkte!

Met vriendelijke groet,

 

Eric Balemans

Wethouder Economische Zaken