Corona en zorg

Stichting Binding gebruikt het nummer van Wijk Helpt voor als u hulp nodig heeft. Weet u zich geen raad en heeft u juist behoefte aan een praatje? Ook daarvoor is dit nummer, waarmee u in contact komt met vrijwilligers. Zij helpen u graag!

Stichting Binding blijft bereikbaar via 0343-473 070 voor de gewone zorg en welzijnsvragen.

Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens.

Het Steunpunt Coronazorgen

Het advies om bezoek aan kwetsbaren en ouderen te beperken zorgt voor mantelzorgers  voor lastige situaties. Toch is het voor de verdere verspreiding van het virus belangrijk om de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 • Beperk/combineer de contactmomenten met de zorgvrager.
  • Ga bijvoorbeeld niet als u de boodschappen gebracht heeft nog gezellig een kopje thee drinken met elkaar.
 • Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht. We realiseren ons dat dit bij sommige zorgvragen, zoals helpen met douchen, lastig is om uit te voeren.
  • Zorg dan in ieder geval dat de zorgvrager en uzelf voor en na het helpen de handen goed wassen.
 • Kijk of het mogelijk is om contact te houden via bijvoorbeeld beeldbellen.
  • Hiervoor zijn niet altijd ingewikkelde programma’s nodig.
  • Via WhatsApp kunt u ook al beeldbellen. Ga hiervoor naar uw WhatsApp op de telefoon. Kies de persoon met wil u wilt beeldbellen. Rechtsboven in het scherm ziet u het symbool van een videocamera. Klik hierop en u kunt videobellen.
  • U kunt een zorgmoment gebruiken om dit uit te leggen aan de zorgvrager en een keer oefenen.
 • Er zijn verschillende websites voor hulpmiddelen die misschien kunnen helpen met het oplossen van de zorgvraag.
 • Heeft de zorgvrager hulp nodig met herinneren aan dingen? Kijk dan of u via de mobiele telefoon/agenda (gesproken) geheugensteuntjes kunt instellen. Bijvoorbeeld:
  •  voor het eten
  • de aankondiging van het favoriete Tv-programma.
 • Lukt dit niet en moet de zorgvrager mondeling (telefonisch) geheugensteuntjes krijgen? Maak dan vooraf een schema.  Kijk binnen het netwerk van familie en kennissen. Misschien zijn er ook andere mensen zijn die een dagje de taak op zich willen nemen om de zorgvrager te bellen voor de instructies/geheugensteuntjes.

 • Maak voor uzelf een overzicht met de taken u altijd doet.
  • Probeer binnen de eigen familie-/kennissenkring of er mensen zijn die taken kunnen overnemen.
 • Gaat het over taken zoals bijvoorbeeld helpen met douchen?
  • Kijk of er een thuiszorgorganisatie is die deze taak kan overnemen.
  • VITRAS of Buurtzorg kunt u zelf bellen.
 • Is er al professionele hulp aanwezig?
  • Vraag of deze mensen één of meer van deze taken tijdelijk over kunnen nemen.
 • Tafeltje-Dek-je levert nog steeds warme maaltijden aan huis. 
  • De kosten per maaltijd zijn ongeveer € 8,70.
  • Meldt u hiervoor aan bij Catering De Witte via 06-12 53 85 31.
 • "Wijk Helpt" is in verband met de coronavirus elke dag van de week bereikbaar tussen 9-16 uur via 0343-572 000 of info@wijkhelpt.nl. "Wijk Helpt" pakt tijdelijk vooral de zogenaamde cruciale vragen op. Zij doen dus nu even geen klusjes voor in of rond het huis. Maar bieden wel:
  • hulp bij het doen van boodschappen (tot 20 euro) 
  • hulp bij het posten van een brief 
  • hulp bij het uitlaten van de hond
  • een luisterend oor

 • De balie van Stichting Binding kunt u alleen op afspraak bezoeken.
 • Medewerkers van Stichting Binding werken vanuit huis. Zij zijn dus wel telefonisch en via de mail bereikbaar voor overleg.
 • Persoonlijke afspraken met professionals, zowel huisbezoek als afspraken op kantoor, zijn niet mogelijk.
  • Alleen afspraken die echt noodzakelijk zijn kunnen na telefonisch overleg gemaakt worden.
  • Professionals kunnen wel belafspraken maken met cliënten.
 • Alle groepsbijeenkomsten vanuit Binding voor ouderen, mantelzorgers, jeugd en taal-coaching gaan voorlopig niet door. 

 • Helaas mag u niet op bezoek bij uw naaste. Vertrouw op het personeel van de instelling waar uw naaste verblijft. Zij doen hun  best om de zorg zo goed mogelijk te leveren.
 • Stem met de verzorging af hoe zij u op de hoogte houden van het wel en wee van uw naaste. Maakt de verzorging bijvoorbeeld gebruik van Familienet? Bespreek met de verzorging of er ruimte is om uw naaste te helpen met bijvoorbeeld beeldbellen op vooraf afgesproken momenten.
 • Stuur regelmatig een kaartje.

MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie van mantelzorgers. Op hun website leest u meer informatie over mantelzorg en het coronavirus. U vindt daar ook de meest gestelde vragen.

Heeft u vragen over mantelzorg, het coronavirus of advies of luisterend oor nodig? Bel dan met de Mantelzorglijn via 030-760 60 55 of mail naar: mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Website van MantelzorgNL

Met ingang van 15 juni is de RSD, alléén op afspraak, weer geopend voor klanten en bezoekers. 

In het kader van de veiligheid van bezoekers en onze medewerkers, hebben we een aantal huisregels opgesteld.

Alle klanten die worden uitgenodigd voor een afspraak ontvangen deze vooraf zodat men weet wat zij kunnen verwachten wanneer zij het RSD kantoor in Zeist bezoeken.  

Digitale klantennieuwsbrief RSD