Corona-informatie ondernemers

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis op ondernemers te verkleinen. De regelingen worden door diverse partijen uitgevoerd (belastingdienst, RVO, UWV, gemeente). 

Wel bestaat er de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. 

Meer informatie over het Bbz of IOAZ is te vinden op de website van de RSD.

Neem voor vragen contact op met het ondernemersteam van de RSD

Bel met 030-692 95 00 of mail naar: ondernemersteam@rsdkrh.nl

24-09-2021

De Rijksoverheid heeft besloten dat de Tozo regeling met  ingang van 1 oktober vervalt. Met de versoepeling van de Covid-19 maatregelen, het sterk aantrekken van de economie en de grote krapte op de arbeidsmarkt, gaat de overheid ervan uit dat zelfstandig ondernemers hun inkomsten nu weer zelf kunnen vergaren.

Gebruik maken van bestaande regelingen

Voor een aantal ondernemers, en dan met name die in de zwaarst getroffen sectoren, zal dit lastiger zijn. Daarom kunnen diegenen voor wie het genereren van eigen inkomsten minder eenvoudig is, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op andere bestaande regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk gewezen zelfstandigen (IOAZ). Beide regelingen kunnen vanaf 1 oktober een tijdelijk vangnet zijn voor ondernemers die hun bedrijf (gewijzigd) voortzetten of beëindigen.

Ondernemersteam Regionale Sociale Dienst (RSD)

“Wij weten als geen ander hoe lastig het voor zelfstandig ondernemers is om de corona-periode door te komen”, zeggen Patrick van den Berg en Joadri van Kempen van het Ondernemersteam van de RSD. “Er kwam zoveel op ze af, dat ze vaak door de bomen het bos niet meer zagen. We hebben altijd in nauw contact met hen gestaan via alle mogelijke middelen. Zo was het voor zelfstandigen mogelijk om direct online hun behoeften en wensen kenbaar te maken, ontvingen ze maandelijks een digitale nieuwsflits met alle recente ontwikkelingen en informeerden wij hen ook persoonlijk. Vanaf medio oktober is het  mogelijk om een aanvraag voor het Bbz of IOAZ online te versturen. Nu de Tozo afloopt, staat ons team klaar hen te helpen bij het indienen van eventuele aanvragen. Ook bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden, scholing of het vinden van werk, kunnen wij hulp bieden. Want we willen het zelfstandig ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken.”

Als Tozo afloopt, wat dan? (website RSD)

01-02-2021

Een specialistisch Ondernemersteam van de RSD biedt zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis ondersteuning en perspectief.

Op 1 februari 2021 lanceerde de RSD een OndernemersScan, ontwikkeld in samenwerking met CompetenSYS. De Ondernemersscan brengt de ondersteuningsbehoeften van ondernemers in beeld. Met de informatie uit de Ondernemersscan biedt het RSD-ondernemersteam daar waar het kan hulp en ondersteuning op maat.  

Meer informatie over het Ondernemersteam

  • Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? 
  • Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland?

Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 90.000 ontvangen. U vraagt de TVL via de website van de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

Website RVO

Alle ondernemers en ZZP’ers in de gemeente kunnen uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen . Het gaat om de:

  • OZB
  • afvalstoffen- en rioolheffing
  • reclame- en precariobelasting

Datzelfde geldt voor alle invorderingen die op deze heffingen betrekking hebben. Het uitstel vraagt op de website van de Belasting samenwerking Rivierenland (BSR).

Website BSR

Op de website van de Kamer van Koophandel (KVK) staat een overzicht van de landelijke coronamaatregelen. Ook vindt u hier de antwoorden over de meest gestelde vragen. Het KVK-Coronaloket is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800-21 17.

Website KVK

De website van de Rijksoverheid vindt u actuele informatie over het virus en informatie voor werkgevers en ondernemers. 

Website Rijksoverheid

Volg ons liveblog via onze gemeentelijke website. Wij verspreiden de berichten ook via Facebook en Twitter (ons twitteraccount is @GemWbDuurstede).