Vrouwenkoor Eigen Wijs mist het samen zingen

„Het was verschrikkelijk,” zeggen voorzitter Gerda Hofman en PR-commissielid Mieke Wijnker van Vrouwenkoor Eigen Wijs. „Het ging zo goed met het koor. Voor ons allemaal is de repetitieavond echt een avondje uit. Even nergens anders aan denken en vooral ook bezig zijn met iets waarvan je merkt dat het groeit. Als dan zoiets gebeurt merk je pas hoe groot de saamhorigheid is en dat we een hele hechte club zijn.” Tijdens de eerste lockdown konden de leden elkaar een tijd niet zien, maar ook toen de koren wel weer, met veel aanpassingen, mochten zingen bleek dat zingen op 1,5 meter afstand van elkaar voor ons geen optie is. „In een koor moet je op elkaar kunnen afstemmen, op 1,5 meter lukt dat niet. Ook zijn er altijd bewegingen, bijvoorbeeld met een koffiepauze of toiletbezoek en de ruimte moet een goede luchtverversing hebben.” Al snel bleek dat de leden naast het zingen ook het sociale aspect heel erg misten. „Het is de ontspanning, de gezelligheid die wordt gemist, je wordt er blij van. Zo worden de jarigen bijvoorbeeld altijd toegezongen en mogen zij als toehoorder voor het koor zitten. En natuurlijk missen we ook heel erg de optredens.”

Laatste optreden

Het laatste optreden van het koor was op Valentijnsdag vorig jaar. Twee jaar geleden vierde het koor nog haar 15-jarig bestaan. Hofman vindt het belangrijk om contact met de leden te blijven houden. Een lastige opgave, want als je niet samen kunt zingen, loop je de kans dat leden stoppen. „We hebben het geprobeerd met digitaal zingen, maar dat werkt niet. Ook zongen sommige leden thuis in koppeltjes van twee. Om toch het contact te blijven houden en met elkaar te besluiten hoe we de coronatijd gaan doorkomen, hebben we een bijeenkomst georganiseerd bij Steenfabriek De Bosscherwaarden. Dat hier behoefte aan was bleek wel uit de grote opkomst. Omdat we nog geen idee hadden hoe lang de coronabeperkingen zouden gelden, hebben we met elkaar overlegd. De keuze was om het koor op te heffen of stil te leggen. De conclusie was dat we bij elkaar willen blijven. De contributie hebben we gehalveerd, want onze vaste lasten gaan natuurlijk wel door, zoals bankkosten en abonnementen. Hoe spijtig voor iemand persoonlijk, maar ook de dirigent kunnen we niet doorbetalen. Daar zou het koor aan failliet gaan. We blijven aan onze leden denken, onder andere met een koffieavond bij één van de leden thuis waar voldoende ruimte was om 1,5 meter afstand te bewaren, een kerstgroet aan alle leden en ook aan instellingen en organisaties waar wij regelmatig een optreden verzorgen. Ook zij missen ons! Het 17-jarig bestaan van Eigen Wijs is niet ongemerkt voorbij gegaan.”

De draad weer oppakken

Zodra het weer kan willen de leden van Eigen Wijs weer heel graag samen zingen. Wijnker: „Juist nu we er zoveel aan hebben gedaan om het koor naar een hoger niveau te brengen. Bij optredens hoorden we vaak dat we als koor zo gegroeid zijn. Bij de campagne om nieuwe leden te werven, hebben zich vijf nieuwe mensen aangemeld. Zij hebben nog bijna niet kunnen zingen en helaas hebben zich twee mensen alweer afgemeld. We hopen dat als we weer mogen zingen, ze zich alsnog aanmelden.” Als de repetitieavonden voor het koor weer mogen zal het anders zijn. Na zo’n lange tijd niet samen zingen zal eerst moeten worden gewerkt aan de stem. Sommigen hebben tijdens deze periode zelf gezongen, anderen bijna niet. „We willen weer hetzelfde niveau van zingen bereiken als voor corona.”

Omdat het zo lang duurt moet nu wederom worden bepaald hoe het koor verder wil

Tijdens een digitale meeting zal moeten worden besproken hoe het ontstane gat in de begroting wordt opgevuld. Het is zoeken naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, tussen kwaliteit, waar een prijskaartje aan hangt en toegankelijkheid voor alle vrouwen die graag willen en kunnen zingen.

Het bestuur vergadert maandelijks. De leden krijgen daarna een update. Recent is een initiatief gestart een kettingbrief te schrijven, waarin de leden vertellen hoe zij deze tijd doorkomen en wat hen bezighoudt. Zo wordt op allerlei manieren het contact onderhouden. „Wat we het allerliefst willen is natuurlijk weer samen zingen.” Achter de schermen wordt door het bestuur, de pr-commissie en een denktank die zich bezig houdt met de balans op de begroting, volop gewerkt aan de mogelijkheden om, zodra het weer mag, volgens de richtlijnen door te gaan. „We zijn alert op de ontwikkelingen en volgen Koornetwerk Nederland. In Nederland zingen 1,7 miljoen mensen in koren, dat is een enorm aantal.” Vrouwenkoor Eigen Wijs hoopt na de zomer weer te kunnen beginnen. „De stemmen zullen opnieuw gevormd moeten worden. Eerst zullen we weer moeten opbouwen, dan pas kunnen we gaan denken aan optredens. Nieuwe leden zijn heel erg welkom, we hebben nog plaats voor minimaal zes nieuwe leden.”