Noorderwaard-Noord aardgasvrij

Als voorbereiding op aardgasvrij wonen krijgen de bewoners van de wijk Noorderwaard-Noord ondersteuning in het stap voor stap verduurzamen van hun woning. Nu al de woning isoleren en zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn bijvoorbeeld goede stappen.

Waarom is gekozen voor de wijk Noorderwaard – Noord?

De Noorderwaard-Noord is een woonwijk met veel dezelfde type woningen. Dit maakt het makkelijk om een algemene aanpak voor de wijk en voor de woningen op te stellen. Daarnaast zijn de woningen allemaal ongeveer 40 jaar oud. Hierdoor valt te verwachten dat er in veel gevallen (groot) onderhoud moet plaatsvinden of dingen vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden kan men combineren met het verduurzamen van woningen. Daarom is het een logische stap om als eerste wijk met de Noorderwaard-Noord te beginnen. 

Uiteindelijk zullen in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Dat klinkt misschien ver weg. Deze tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In deze Warmtevisie staat in grote lijnen wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. Ook staat beschreven welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren.

Na de Transitievisie Warmte volgen de uitvoeringsplannen per wijk. De gemeente, de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepalen samen het wijkuitvoeringsplan De kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

In januari 2020 waren er bijeenkomsten in de Graanschuur voor bewoners van de Noorderwaard - Noord. De gemeente en De Woonpas hebben daar met veel geïnteresseerden gepraat over de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR). 

Onderdeel van deze regeling is een woninginspectie door De Woonpas. Hiermee wordt bepaald hoe de woning verduurzaamd kan worden. Met een aantal bewoners was een afspraak gemaakt voor zo’n inspectie. Deze woninginspecties zijn door de coronacrisis niet doorgegaan. We zijn nu een paar maanden verder. De regering heeft een aantal coronamaatregelen versoepeld. We gaan daarom in overleg met de geïnteresseerden de woninginspecties weer opstarten.

Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling Website De Woonpas

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en de aanpassingen aan de woning kan betalen. Er zijn diverse subsidies voor het verduurzamen van uw woning. Ook mogen bewoners van de Noorderwaard-Noord gebruik maken van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR).

Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling

Voor huiseigenaren zijn er verschillende subsidies beschikbaar die wonen zonder aardgas stimuleren. 

  • Ook komen er nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals gebouw-gebonden financiering en de Gemeentelijke Verduurzamings-Regeling (GVR).
  • Bent u huurder? Dan wordt u door de verhuurder/ wooncorporatie geïnformeerd of er plannen zijn om uw woning aardgasvrij te maken en hoe de inspraak en financiering is geregeld.
Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling