Richtlijnen Zonnepanelen en collectoren bij beschermde monumenten, stads-,en dorps-gezichten binnen de gemeente