Loterij organiseren

Bij een loterij verkoopt u loten waarmee de deelnemers kans maken op prijzen. U mag geen loterij organiseren zonder vergunning.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergunning?

  • Het doel van de actie is van algemeen nut. U besteedt minimaal de helft van de opbrengsten hieraan.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
  • De gemeente geeft een loterijvergunning alleen af aan een vereniging, stichting of instelling.

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningsaanvraag € 73,05. (art. 11.3.1.tarieventabel)

Vergunningsaanvraag loterij organiseren (pdf, 203 KB)