Structurele subsidie

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, belangengroeperingen en andere initiatieven. De activiteiten moeten natuurlijk passen in binnen het beleid van de gemeente.

Structurele subsidie is subsidie:

 • voor activiteiten die u elk jaar organiseert.
 • dat het college verstrekt voor meer dan twee jaar achterelkaar.

U vraagt de structurele subsidie digitaal aan.

Subsidieverantwoording

 • Aan het eind van het jaar geeft u door wat u met de subsidie hebt gedaan.
 • U levert digitaal een activiteitenverslag en een jaarrekening in.
Aanvraag structurele subsidie Subsidieverantwoording indienen

Wat heeft u nodig om de subsidie aan te vragen?

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt (activiteitenplan)
 • een activiteitenbegroting

Vraagt u subsidie aan van meer dan € 7.500?

U moet ook een jaarrekening van het voorgaande jaar samen met de balans en een overzicht van de reserves meesturen.

In dit overzicht vindt u alle organisaties die van de gemeente een structurele subsidie ontvangen.

U ziet het bedrag dat zij ontvangen en wat zij voor dit bedrag moeten doen.

Overzicht structurele subsidie 2021 (pdf, 165 KB)

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • een jaarlijkse evenement
 • jubilea
 • incidentele activiteit

De subsidieaanvraag moet minimaal 12 weken voor de activiteit bij de gemeente binnen zijn.

Stuur de aanvraag:

via de mail naar:
info@wijkbijduurstede.nl.

of met de post naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Incidentele subsidie is subsidie voor:

 • maximaal twee jaar achterelkaar.
 • een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter of voor een kort lopend project.
Aanvraag subsidie eenmalige activiteit

Een jubileumsubsidie:

 • Vraagt u aan voor het organiseren van activiteiten in verband met het vieren van een jubileum.
 • Wordt alleen verstrekt als het gaat bij een jubileum van:
  • 25 jaar
  • 40 jaar
  • 50 jaar
  • 75 jaar
  • 100 jaar
  • 125 jaar 
  • 150 jaar (hierna geldt een veelvoud van 50 jaar als jubileum)
 • Vraagt u aan voor het jaar waarin u het jubileum viert.

Stuur het formulier samen met een activiteitenplan via

de mail naar:
info@wijkbijduurstede.nl.

de post naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

De subsidieaanvraag moet minimaal 12 weken voor de activiteit bij de gemeente binnen zijn.

Subsidieverantwoording

Voor een jubileumsubsidie hoeft u geen subsidieverantwoording in te leveren.

De hoogte van de jubileumsubsidie hangt af van het aantal leden en het jubileumjaar
  25 jaar 40 jaar 50 jaar 75 jaar 100 jaar > 100 jaar
0 tot 50 leden € 250 € 250 € 400 € 400 € 500 € 500
50 tot 100 leden € 250 € 400 € 500 € 750 € 750 € 750
100 tot 500 leden € 400 € 400 € 500 € 750 € 750 € 750
meer dan 500 leden € 400 € 500 € 750 € 750 € 750 € 750
art. 5 Subsidieregeling gemeente Wijk bij Duurstede 2021
Aanvraag jubileumsubsidie

Bel voor vragen over een subsidie of de mogelijkheden voor een subsidie contact op met team Samenleving, 0343-595 595.

Meer informatie leest u ook in de subsidieverordening en de subsidieregeling.