Structurele subsidie

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, belangengroeperingen en andere initiatieven. De activiteiten moeten natuurlijk passen in binnen het beleid van de gemeente.

Structurele subsidie is subsidie:

  • voor activiteiten die u elk jaar organiseert.
  • dat het college verstrekt voor meer dan twee jaar achterelkaar.

U vraagt de structurele subsidie digitaal aan.

Subsidieverantwoording

  • Aan het eind van het jaar geeft u door wat u met de subsidie hebt gedaan.
  • U levert digitaal een activiteitenverslag en een jaarrekening in.
Aanvraag structurele subsidie Subsidieverantwoording indienen

Wat heeft u nodig om de subsidie aan te vragen?

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt (activiteitenplan)
  • een activiteitenbegroting

Vraagt u subsidie aan van meer dan € 7.500?

U moet ook een jaarrekening van het voorgaande jaar samen met de balans en een overzicht van de reserves meesturen.