Woonomgeving

Voor de plaatsing van deze woningen stelt de gemeente een parkeernorm vast. Dat moet nog gebeuren. De parkeerplaatsen worden op de locatie zelf gesitueerd.

o   Tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u een bezwaar of een zienswijze indienen. Eventueel kunt u daarna in beroep en hoger beroep. Staat de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de gemeentepagina in het Wijks Nieuws
(’t Groentje) en op de website van overheid.nl? Dan staat daarbij hoe u een zienswijze kunt indienen en in (hoger) beroep kunt gaan.
o    Tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen kunt u bezwaar maken. Eventueel kunt u daarna in beroep en hoger beroep.

Staat de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de gemeentepagina in het Wijks Nieuws (’t Groentje) en op website van overheid.nl? Dan staat daarbij hoe u een zienswijze kunt indienen en in (hoger) beroep kunt gaan.