Marco Petri

Gemeenteraadslid voor de PCG

Contactgegevens

E-mail: m.petri@pcgwijkbijduurstede.nl
Website: PCG Wijk bij Duurstede

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Rijksambtenaar Binnenlandse Zaken

Onbetaald:

  • Penningmeester Beraad van Kerken Wijk bij Duurstede

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Ik wil mij graag inzetten voor de samenleving in Wijk bij Duurstede, en ben sinds de gemeentelijke herindeling in 1996 aktief bij de PCG betrokken.  Ik ben destijds benaderd omdat ik actief was in de kerk, de Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

Ik voel mij onder meer betrokken bij het sociale domein maar ook andere onderwerpen hebben mijn interesse.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Je kunt mij nergens voor wakker maken. Als ik slaap wil ik slapen….! Maar als iemand mij nodig heeft ben ik klaarwakker om iemand te helpen.