De rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak.

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild.

Maar de rekenkamercommissie kijkt ook vooruit en onderzoekt of voorgenomen beleid van de gemeente wel doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatig is.

De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie staan vastgelegd in het Onderzoeksprotocol en verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede (pdf, 107 KB).