Ed Speyer

Gemeenteraadslid voor de VVD

Contactgegevens

E-mail: ed.speijer@gmail.com
Website: VVD Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek

Nevenfuncties

Betaald:

  • ZZP’er

Onbetaald:

  • Voorzitter van Stichting Gilde Wijk bij Duurstede (Coach4you) 

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Ik wilde graag naast mijn werk als bankier een andere maatschappelijke bijdrage leveren. De stap vanuit het lokale partijbestuur bood mij een leuke uitdaging.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?     

 Sociaal domein interesseert mij als liberaal. Nederland en dus ook Wijk bij Duurstede moet alle mensen en zeker onze jongeren gelijke kansen bieden. Dus meedoen, wederkerigheid, inzet, integratie en passende opleidingen zijn voor een eerlijke stabiele leefomgeving van groot belang. Inwoners die echt niet kunnen meekomen vanwege ziekte, afstand tot betaald werk of ouderen die zorg nodig hebben verdienen onze hulp.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Ik geniet van vakanties naar mooie natuurgebieden, gezellig uit eten gaan met vrienden. Ook mijn parttime werk als consultant trade finance (advies aan bedrijven geven over handel met niet westerse landen) geeft mij het gevoel nog mee te doen. Dat geeft mij veel voldoening.