Blog Jan Kuiper

11-11-2022: Vijvervragen

De vijver voor het Huis van de Gemeente loopt leeg. Dat begon in september. Hier in huis raakten er al snel verschillende mensen bij betrokken. Waaronder ik. Want de wethouder ‘gaat er ook over’; die van gemeentelijk vastgoed.  Omdat de vijver vissen herbergde en het lekken aanhield, is in oktober besloten de vissen naar ergens anders te verhuizen. Dat was groot nieuws. Nieuws dat tot mijn eerste radio-interview in deze gemeente leidde. Op 31 oktober bij RTV-Utrecht. 

Ondertussen broedden we in huis op de vraag: ‘Hoe verder met de vijver”?

In dat kader kwamen zaken aan de orde als: mag de vijver weg? Wat vindt de architect van de vijver? Willen we geld uitgeven aan het opsporen van het lek? Gaan we alles vernieuwen en wat kost dat? Zullen we de inwoners vragen wat zij willen met de vijver of met een niet-vijver? Al snel werd duidelijk dat veel antwoorden op deze vragen duur zouden worden. Plannen kunnen oplopen tot zo’n twee ton. Dat voelt te gortig (en dat is het ook).

We gaan ons concentreren op tijdelijke plannen voor het vijvergebied

En dan alleen voor de hoofdvijver. De andere, hoger gelegen delen, lijken namelijk nog redelijk in orde. De grote bak vormt een prettige verblijfsplek voor mensen. Die plek gunnen wij die rol. Zo zouden we de gedachte om deze van groen te voorzien verder willen uitwerken. Een makkelijk plan graag. En bij de uitvoering inwoners betrekken. Misschien een pluktuin? Kruiden? Speelelementen?

Op termijn worden de panden waar Nogges, Viveste en de Wijkse Inloop vertoeven tot woningen omgevormd. Het hele gebied rond het Huis van de Gemeente gaat er dan anders uitzien. Nog meer reden om nu iets te doen dat ook tijdelijk kan zijn. Grote plannen kunnen altijd later nog wel.

Ik heb in mijn aandachtsgebieden grote dossiers waar veel geld in omgaat. Het IHP, jeugdzorg, bedrijfsvoering en eigen gebouwen. De vijver is naar verhouding een klein onderwerp. Toch bepaalt de vijver op zijn manier de verantwoordelijkheden die een gemeente heeft. Afwegingen gaan over het beeld van een plek. Maar ook over wensen van een architect. En over het gebruik van de ruimte door bezoekers van het Huis van de Gemeente. Ze gaan ook over geld. Veel geld of weinig. En over de vraag wie je wanneer betrekt bij plannenmakerij. En wie bij de uitvoering.

Dank je, vijver, voor het wakker houden van deze gemeente.

Jan Kuiper
Wethouder

Hier verzamelen wij de komende tijd alle blogs van wethouder Jan Kuiper.