Blog Jeroen Brouwer

03-11-2022: Energiearmoede; extra energietoeslag voor lage inkomens

Energiearmoede is onderwerp van gesprek in de media. Toch komt het begrip niet uit de lucht vallen. Volgens Wikipedia werd het begrip voor het eerst gebruikt in 1991 door Brenda Boardman in haar boek ‘Fuel Poverty’. Feit is wel, dat het afgelopen jaar steeds meer mensen te maken kregen met energiearmoede. Door hoge energieprijzen komen veel mensen in de financiële problemen. Om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energiekosten, heeft het kabinet verschillende acties op touw gezet. De belangrijkste is dat elk huishouden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum €1300 kan aanvragen. Op de website van de rijksoverheid is te lezen om welke inkomens dit gaat. 

Vreemd genoeg hebben wij geen zicht op de werkelijke omvang van de problemen

Onderzoek leert dat Nederlanders massaal in de schulden komen en steeds somberder worden over hun toekomst. Toch bereiken ons bijna geen extra meldingen van kinderen die zonder broodtrommel op school komen. Ook zijn er nauwelijks extra aanvragen bij de Voedselbank voor maaltijdpakketten. Voor inwoners met geldzorgen is van alles geregeld in onze gemeente. Om privacyredenen krijgen wij hier als gemeente geen meldingen van. Het vreemde is dus, dat wij als gemeente geen zicht hebben op de omvang van de problemen. De vraag is dan ook; waar ligt precies de pijn en hoe kunnen wij zo goed mogelijk helpen?

Verschillende organisaties voor hulp bij geldproblemen

Met zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties als Viveste werken wij bijvoorbeeld aan vroegsignalering. Bij betalingsproblemen betalen mensen vaak als eerste de huur of verzekering niet op tijd. Dan trekken we zo snel mogelijk bij deze inwoners aan de bel, om te vragen of alles goed gaat. Vaak is er dan al van alles aan de hand. Ook werken wij met Stichting Binding samen in het project Grip op de Knip. Dit is voor iedereen met financiële problemen. Het maakt niet uit hoe hoog het inkomen is, of iemand een eigen bedrijf heeft, een uitkering krijgt of gepensioneerd is. Bij Binding zitten elke week mensen klaar om te helpen. Dat gebeurt anoniem, dus de gegevens worden nergens geregistreerd. Dan zijn er nog de vrijwilligers van plaatselijke organisaties als Schuldhulpmaatje en Humanitas. 

Meer dan 300 huishoudens hebben nog recht op de energietoeslag!

Uit berekeningen blijkt dat ongeveer 800 huishoudens in onze gemeente recht hebben op de energietoeslag van €1300. Eind september hadden 495 huishoudens zich gemeld bij de Regionale Sociale Dienst. Deze organisatie voert de uitbetaling namens de gemeente uit. Minstens 305 huishoudens hebben dus nog recht op deze toeslag. Misschien weten zij niet dat zij recht hebben op dit bedrag. Of worstelen zij met het papierwerk. Het is in ieder geval zonde om dit geld te laten schieten. Zeker omdat het kabinet dit bedrag ook voor volgend jaar heeft toegezegd.

De toeslag van 2022 kunt u tot en met 31 mei 2023 aanvragen

Deze toeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen. Gegevens worden niet gebruikt voor andere bestemmingen. Dus meld u voor de energietoeslag aan bij de RSD. Lukt dit niet? Kom dan langs bij Binding (het loket van Grip op de Knip). Of meld u bij bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje of Humanitas. De hulpverleners zitten klaar om u te helpen.

Jeroen Brouwer,
Wethouder