Inburgeren - participatieverklaring

Komt u van buiten de Europese Unie voor langere tijd in Nederland wonen?

U bent inburgeringsplichtig en moet inburgeren.

  • Tijdens het inburgeren leert u de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen.
  • U moet binnen één jaar een Participatieverklaringstraject (PVT) volgen en de Participatieverklaring tekenen.