Informatie voor politieke partijen

voor de gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

Heeft u nog vragen?

Alle informatie is gebaseerd op de huidige Kieswet. De informatie voorziet niet in wijzigingen vanuit de overheid als gevolg van de coronapandemie. Dit betekent dat de informatie onderhevig is aan mogelijke ontwikkelingen. Verandert er iets? Dan maakt team verkiezingen dit bekend.

Lees meer op de website van de Kiesraad

Heeft u vragen over het proces van de gemeenteraads-verkiezing?

Neem dan contact op met team Verkiezingen:

  • Marjanne Janusch
  • Erika van Beek
  • Simone van Deudekom
  • Monique Tijs
Mail: verkiezingen@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 595

De planning

Scroll de tabel om meer te zien
Wat Wanneer
OSV informatie Nu te downloaden via de website Kiesraad
Waarborgsom registratie Vóór 20 december 2021
Laatste dag indienen registratie 20 december 2021
Afleggen ondersteuningsverklaringen 3 tot en met 31 januari 2022 (zonder afspraak tijdens openingstijden balie Dienstverlening)
Voorinlevering Kandidaatstelling 17 tot en met 26 januari 2022 (op afspraak)
Waarborgsom Kandidatenlijst Vóór 17 januari 2022
Inleveren kandidatenlijsten 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur
Definitieve vaststelling registratie politieke partijen en kandidaten + lijstnummering 4 februari 2022 om 10.00 uur
Verkiezingsposters plakken op de milieustraat 14 februari 2022 tussen 14.00 - 16.00 uur
Dag van de stemming 14,15 en 16 maart 2022
Definitieve uitslag 21 maart 2022 om 10.00 uur
Onderzoek geloofsbrieven Uiterlijk 29 maart 2022
Beëdiging nieuwe raad 30 maart 2022