Het verhaal van Karen Spierenburg

Mantelzorg consulent Stichting Binding, Wijk bij Duurstede

Deze ’coronatijd’ is een rare tijd. Een tijd waarin we niet meer in volledige vrijheid kunnen leven. Er is een voor het oog onzichtbare vijand die ons leven bepaalt. Het is een periode waarin we daarom flexibel moeten zijn en ons moeten aanpassen.

Mantelzorgers passen zich voortdurend aan

Als consulent mantelzorg werk ik nu vooral vanuit huis. Lastig! In de ondersteunende gesprekken wil je zo graag een arm om de mantelzorger heen kunnen slaan. En, hoe krijg je een goed beeld van een situatie, als je deze niet kunt zien? In sommige situaties ga ik toch op huisbezoek, uiteraard met inachtneming van de RIVM-regels. Maar de aanpassingen die ik in de uitoefening van mijn beroep moet doen, zijn relatief in vergelijking met de aanpassingen die sommige mantelzorgers moeten doen. Mantelzorgers passen zich voortdurend aan.

Geen mantelzorg meer kunnen verlenen of juist meer mantelzorg moeten verlenen

Het Steunpunt Mantelzorg heeft ruim 100 mantelzorgers persoonlijk benaderd. Het doel was  om een indruk te krijgen van de gevolgen van het coronavirus en bijhorende maatregelen voor de mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat voor 47,1 % van de mantelzorgers de zorg is veranderd sinds de uitbraak. In sommige situaties kan de mantelzorger geen zorg meer verlenen, zelfs niet meer bij de zorgvrager op bezoek. Er zijn ook situaties waarin de mantelzorger juist meer zorg moet geven, omdat de wijkverpleging en/of dagbesteding minder zorg verleent.

De vrijheid van de mantelzorger neemt af

Vast staat dat de zorg voor de dierbare (naaste) nóg meer bepaalt hoe de dag van de mantelzorger eruit ziet.  De vrijheid van de mantelzorger neemt hiermee af. Wat me als consulent mantelzorg opvalt, is dat de mantelzorger zich ook in deze situatie weer dienstbaar en loyaal opstelt. Veel mantelzorgers geven aan dat de situatie zwaarder wordt, omdat ze meer zorg moeten geven. Maar, dikwijls volgt dan de reactie: ‘Het is nu eenmaal zo!’ Mantelzorgers lijken vooral te kijken naar de wensen van degene voor wie ze zorgen en naar de professionele zorgverleners, die betrokken zijn bij ‘hun’ geliefde. Geeft de thuiszorg aan dat ze zorg willen minderen door de omstandigheden? ‘Dan zal dat nodig zijn’… En de mantelzorger past zich aan. Ik maak me hier wel zorgen om. Zeker omdat mantelzorgers niet snel bij professionals zullen aangeven dat de zorg te zwaar wordt. Hier moeten de professionals zich wel goed bewust van zijn.

Uitkijken naar weer ‘echt in contact zijn’

Ik kijk er het meest naar uit om weer meer echt in contact te zijn met de mantelzorger. Alleen dan kan ik ondersteunend zijn. Corona betekent continue verandering of aanpassing. En dat blijft altijd voor iedereen een uitdaging.

Karen Spierenburg