Makkelijker verbouwen en dieren beter beschermd

In de bebouwde kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Denk hierbij aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming. Wanneer u gaat verbouwen dan heeft u hier misschien mee te maken. De gemeente heeft een overzicht waar beschermde soorten zitten en of u maatregelen moet treffen of niet.

Check of er beschermde soorten in uw woning zitten

Via de website van florafaunacheck.nl kunt u checken of er beschermde soorten in uw woning of in de omgeving aanwezig zijn.  Op de website kunt u zien of de maatregelen die u treft aan uw woning, nadelige effecten hebben op deze soorten. Ook vindt u hier hoe u dit kunt voorkomen en welke stappen u daarbij kunt volgen.

Een plan om de soorten goed te beschermen

Slopen of verbouwen kan voor deze dieren namelijk een bedreiging vormen. U moet weten welke dieren waar aanwezig zijn. Gaat u zomaar aan de slag, dan kan het betekenen dat uw verbouwing vertraagt of zelfs stil komt te liggen.
Niemand is hierbij gebaat. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met de Woningcorperatie Viveste en Woningbouwstichting Cothen een ‘SoortenManagementPlan gebouwbewonende fauna’ (SMP) gemaakt. Dit plan maakt het mogelijk, dat u zonder uitgebreid onderzoek toch aan de slag kunt.

Onderzoek en vrijstelling

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van de genoemde beschermde soorten in de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan waar deze soorten zich bevinden. Deze gegevens zijn vastgelegd in het SMP.

In plaats van per gebouw een ontheffing aan te moeten vragen, maakt het Soortenmanagement het mogelijk dat gebouweigenaren en ontwikkelaars een vrijstelling krijgen van deze langdurige onderzoeksplicht. Dat voorkomt vertragingen en hoge kosten. Voorwaarde is dat er natuurinclusief gebouwd wordt. Denk hierbij aan inbouwkasten voor vleermuizen of een groendak. Hoe natuurinclusief bouwen precies werkt en welke maatregelen u moet nemen, staat in het SMP.

inbouwkasten

Nieuwe huisvesting voor stadse dieren

U krijgt in de nieuwe werkwijze gemakkelijker een vergunning, maar u bent wel verplicht om ‘vervangende huisvesting’ voor de beschermde soorten aan te bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nest- of broedkasten. Dit geldt voor alle gebouwen in de bebouwde kommen van Wijk bij Duurstede.