Koninklijke Onderscheiding: wilt u een inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede voordragen voor een lintje? 

U kunt deze persoon voordragen!

Hij of zij moet gedurende langere tijd bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties leveren, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. Denkt u hierbij aan activiteiten op het gebied van zorg voor de (kwetsbare) medemens, de sport, kerkelijke activiteiten, het welzijnswerk en culturele activiteiten. Het kan zijn dat sprake is van meerdere activiteiten in de loop van de jaren. Besturen van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het maken van een optelsom van deze activiteiten en bij het voordragen van inwoners.

Informatie over voordragen

Informatie hierover vindt u op de website Lintjes. Hier vindt u ook een voorstelformulier.

Voordat u uw initiatief uitwerkt is het raadzaam om even contact op te nemen met Loes de Wit, kabinetszaken gemeente Wijk bij Duurstede. Dit kan via e-mail: l.dewit@wijkbijduurstede.nl of telefonisch via 06-48058401. Met haar kunt u uw idee of aanvraag en de passende werkwijze verder bespreken.

Wilt u een inwoner uit gemeente Wijk bij Duurstede voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding?

Hierover informeert Loes de Wit u graag. Neemt u dan ook even contact met haar op. 

Koninklijke Onderscheiding