De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) en de Woonpas

Woningen verduurzamen is op dit moment veel in het nieuws. Gemeenten hebben van de regering de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van alle gebouwen en woningen. Een eerste stap naar aardgasvrij wonen is het verduurzamen (isoleren en zonnepanelen op het dak) van woningen. Sinds 2018 is de gemeente in de Noorderwaard – Noord bezig met het geven van informatie over het verduurzamen van woningen. We zijn in gesprek gegaan met bewoners. Vervolgens hebben we  gekeken naar allerlei manieren die in Nederland worden gebruikt om bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat betekent niet dat het huis direct aardgasloos moet worden. Het begint bij betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.

Mensen deelden hun zorgen over hoe ze verduurzaming moeten betalen. Ook vroegen bewoners zich af welke maatregelen ze kunnen nemen en wie ze daarvoor in kunnen schakelen. Daarom is de gemeente gaan samenwerken met De Woonpas. De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) van De Woonpas sluit goed aan bij wat uit de gesprekken met de bewoners uit de Noorderwaard – Noord is gekomen.

Wat is de rol van De Woonpas bij de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling?

De Woonpas is het bedrijf dat de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) heeft bedacht. In samenwerking met en onder toezicht van de Erasmus Universiteit en belastingadviseurs van EY (voorheen Ernst & Young). Met medewerking van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) maakt de GVR woninggebonden financiering mogelijk. In de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen bewoners van de Noorderwaard – Noord als eerste gebruik maken van de regeling.

De GVR maakt gebruik van de baatbelasting. Dit is een belasting die alleen de gemeente kan heffen. Baatbelasting is bedoeld om belasting te heffen bij bewoners die baat hebben bij een voorziening. Bijvoorbeeld een parkeerplaats in een wijk waar (bijna) alleen maar wijkbewoners gebruik van maken. Baatbelasting blijkt óók geschikt te zijn om te gebruiken om woningen te verduurzamen.

Wie doet wat?

De Woonpas is, naast de bedenker van de GVR, ook de uitvoerder van de regeling. Het informeren van bewoners over de regeling is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Alle communicatie doen we als gemeente samen en in overleg met De Woonpas. De Woonpas houdt zich bezig met: 

  • het aanmelden voor de GVR
  • het uitvoeren van een woninginspectie en het uitvoeren van de werkzaamheden (isolatie en zonnepanelen)
  • klantcontact en nazorg.

En wat zijn de taken van de gemeente? 

Als u gebruik wilt maken van de GVR, dan loopt het contact via De Woonpas. De gemeente zorgt ervoor dat de facturen van de bedrijven die de energiebesparende maatregelen uitvoeren betaald worden. In ruil daarvoor ontvangt u van de gemeente een aanslag voor baatbelasting. Het uitgangspunt is dat de woonlasten van deelnemers niet stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse belasting niet hoger is dan wat er bespaard kan worden op de energierekening. Zo kost het de bewoner dus geen geld en is het huis kosteloos verduurzaamd.

De GVR is een vrijwillige regeling

Bewoners bepalen zelf of ze hier gebruik van maken. Deelnemen aan de regeling is alleen mogelijk wanneer uw gemeente samenwerkt met De Woonpas. Ook moet de gemeenteraad instemmen met het heffen van baatbelasting.